Americký sen po slovensky


Country hudba sa už dávno vytratila zo slovenského éteru
a práve ľuďom čo majú radi piesne Michala Tučného, Waldemara Matušku, Pavla Bobka
a iných, ktoré už nikde nemôžu počuť, je určená naša hudba

COUNTRY REVIVAL.

Preto sme sa v isté pekné letné popoludnie, my traja country muzikanti rozhodli, že s tým niečo urobíme.
Začali sme hrávať v jednej bratislavskej záhradnej pivárni.
Bolo nám jasné, že nebude nejako dlho trvať a očakávaná lavína záujmu sa pohne.
A aj sa pohla. Živý záujem poslucháčov, návštevníkov a fanúšikov túžiacich
po zábave pri našej výbornej country nás donútil k profesionálnemu koncertovaniu.
Tak odvtedy s O u K e Y ako sme skromne nazvali naše trio, pravidelne hrávame po
kluboch, puboch, reštikách, krčmách, na báloch a zábavách a tiež pri rodinných a
spoločenských udalostiach po celom Slovensku a v blízkom okolí, teda v Čechách a na Morave.
S naším country style zvukom a vybraným repertoárom českých a slovenských
country hitov zdvihneme zo sedla každého.
Mimoriadne nás teší, že čoraz viac mladých ľudí
počúva našu hudbu. A páči sa im :)

Je to fakt

O u K e Y